Επισκευάζουμε παντός τύπου κτήρια ακόμη και κτήρια που έχουν υποστεί ζημιά στο σκελετό τους. Αντικαθιστούμε ή ενισχύουμε τον σιδηροπλισμό τους με νέο. Εμπιστευθείτε μας γιατί διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να επισκευάσουμε το σπίτι σας. Επισκευάζουμε πέτρινες μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, δώματα, αποθήκες, υπόγεια κ.α.

Ενισχύουμε υφιστάμενες κατοικίες με κολώνες εξωτερικά ή εσωτερικά. Επίσης γκρεμίζουμε εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους. Κατασκευάζουμε θερμομονωτικές πλάκες και κολώνες από ελαφροσκυρόδεμα νέας γενιάς.